Yeşil Firma

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

YISO 14000 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standardı'dır. Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları kapsamak üzere tasarlanmıştır ve kuruluşların çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir.adır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

Yeşil Filo

EN 12642 standartlarına uygun, tamamı EURO 5 ve EURO 6, yaş ortalaması 4 olan geniş ve çevreci filonun bir parçasıdır.

Yeşil Ofis

Yemek Atıklarının Ayrıştırılması

Yemekhanede oluşan atıkların içerisinden geri dönüşümlü olanlar ayrıştırılarak geri dönüşüme destek verilmektedir.

Kağıt Tüketimi

Departmanlar bazında kağıt tüketimi belirlenerek, kağıt tüketiminin azaltılması için özel çözümler üretilmektedir. Geri dönüşümü sağlanan her ton kağıt 17 ağacın kesilmesini önlemekte; bu 17 ağaç da 144 insanın oksijen ihtiyacını karşılamaktadır.