Duyurularımız

SRC denetiminin eksikliği haksız rekabete neden oluyor!

Tehlikeli madde taşımacılığı alanındaki denetim eksikliğinden dolayı ADR'li yük taşımalarını standartlara göre yapanlar ile yapamayanlar arasında haksız rekabet yaşanıyor, tehlikeli maddelerin uluslararası teamüllere uygun olarak taşınması gereklidir. Lojistik firmalarının tehlikeli madde taşınması noktasında gerekli yetkinliğe sahip olması ve firma şoförlerinin SRC 5 ehliyetine sahip olup gerekli eğitimlerinin güncel olarak alınması gerekli. Ramtaş bu konuda Avrupalı alıcıların lojistik firmalarına kurallar ile ilgili standartlara uygun taşıma yapmayı ön koşul olarak getirdiğini söyledi.

Tehlikeli maddelerin uluslararası teamüllere uygun olarak taşınması gereklidir.

Yanıcı ve Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Yanıcı ve Tehlikeli maddeler, SRC 5 ve ADR’li taşıma sistemine uygun bir şekilde olması gerekiyor. ADR’li taşımacılık, her türlü tehlike maddelerin karayolu üzerinden güvenli bir şekilde sevkiyatının sağlanması için uyulan kurallar bütünüdür.
Bu yüzden tehlikeli ve yanıcı madde taşımacılığı için ADR’li taşımacılık kuralları ve belgesinin olması gerekiyor. Ayrıca kara yolu üzerinde tehlikeli madde taşımacılığı adi altınıza, yanıcı maddelerin de taşınması için belli başlı belgelere gereksinim vardır.
Karayolu üzerinde yanıcı madde nakliyatı gerçekleştirecek kişilerin, SRC5 Tehlikeli madde taşıma kamyon sürüş belgesi olmalıdır. ADR’li Taşımacılık yapan firmamız, her zaman güven ve iyi bir nakliyeye önem vermektedir.